صرع یک ​​اختلال جسمی است نه یک بیماری روانی اپی لپسی

مشاوره جهت تشخیص و درمان صرع

شما می توانید از طریق تلگرام در هر زمان و از هر کجا با ما در ارتباط باشید.