فیلم های جراحی صرع و فرایندهای درمانی

ویدیوهای جراحی صرع، آموزشی، مصاحبه ها و کنفرانس های گوناگون جهت آگاهی بیشتر از روش های مختلف درمانی

ویدیوها اپی لپسی

راهنمایی جهت تشخیص و درمان صرع

شما می توانید از طریق تلگرام در هر زمان و از هر کجا با ما در ارتباط باشید.